Serwis

Warunki gwarancji i naprawa produktów Zippo.

Zapalniczki benzynowe Zippo

Zapalniczki benzynowe Zippo posiadają 30-letnią gwarancję Producenta na działanie. Oznacza to, że każda oryginalna zapalniczka zostanie naprawiona w europejskim serwisie Producenta za darmo (ale nie wymieniona na nową!). Przy wysyłce bezpośrednio do oficjalnego serwisu Producenta nie są wymagane ani karta gwarancyjna, ani paragon z kasy fiskalnej. Wystarcza jeśli oryginalny produkt zostanie dostarczony pod wskazany adres. Uszkodzenia mechaniczne obudowy i brak prawidłowego funkcjonowania mechanizmu roboczego po okresie 24 miesięcy od daty zakupu są naprawiane wyłącznie w ramach wieczystej gwarancji Producenta w europejskim centrum napraw. Wygląd zapalniczki (zarysowania powierzchni, zmiana barwy), oraz elementy wykończenia (nadruki, emblematy) nie są objęte gwarancją. Napełnianie benzyną oraz okresowa wymiana kamienia i knota należą do obowiązków użytkownika i nie są wykonywane w ramach gwarancji.

W celu dokonania naprawy w ramach wieczystej gwarancji Producenta, kompletną zapalniczkę należy wysłać (NA SWÓJ KOSZT) do europejskiego centrum napraw na adres:

ZIPPO EUROPEAN REPAIR CLINIC
Groendahlscher Weg 87
D-46446 EMMERICH am Rhein
Germany

Prosimy pamiętać o podaniu adresu (ew. również telefonu i adresu e-mail), na który ma być odesłana naprawiona zapalniczka. Zapalniczka zostanie odesłana na koszt serwisu, tak więc Klient ponosi jedynie koszty wysyłki. Sama naprawa, jak i użyte części, są bezpłatne. Zapalniczka zostanie odesłana w terminie około 8 tygodni od dnia jej nadania w Polsce. Czas naprawy zależy wyłącznie od poczty i serwisu w Niemczech, a Firma BATEK nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób dokonania naprawy.

W przypadku zapalniczki Zippo zakupionej w sklepie internetowym zapalniczki24.pl i reklamowanej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zakupu, należy wysłać ją wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) na adres:

BATEK
ul. Obrońców Lwowa 6
05-119 Legionowo

Wskazówki dotyczące wysyłki zapalniczek benzynowych do naprawy:

 1. Wyjmij wkład z zapalniczki i pozostaw na okres dwóch-trzech dni, aby benzyna całkowicie wywietrzała. Gdy wkład jest zupełnie suchy, umieść go ponownie w obudowie.
 2. Zapakuj zapalniczkę starannie w kopertę bąbelkową lub kartonowe pudełko. Jeśli wysyłasz kilka zapalniczek, zapakuj je razem
 3. Do paczki włóż dowód zakupu oraz kartkę ze swoimi danymi: nazwisko, adres i numer telefonu
 4. Opakuj starannie paczkę i wyślij przesyłką poleconą na właściwy adres

Prosimy nie naklejać na zapalniczkę jakichkolwiek naklejek (na przykład z adresem zwrotnym), a także nie podejmować samodzielnych prób naprawy, w tym także naklejania emblematów, gdyż użycie niewłaściwego kleju może zniszczyć powierzchnię zapalniczki.

Zapalniczki gazowe Zippo

Zapalniczki gazowe Zippo posiadają wieczystą gwarancję Producenta na działanie. Oznacza to, że każda oryginalna zapalniczka zostanie naprawiona w europejskim serwisie Producenta za darmo (ale nie wymieniona na nową!). Przy wysyłce bezpośrednio do oficjalnego serwisu Producenta nie są wymagane ani karta gwarancyjna, ani paragon z kasy fiskalnej. Wystarcza jeśli oryginalny produkt zostanie dostarczony pod wskazany adres. Uszkodzenia mechaniczne obudowy i brak prawidłowego funkcjonowania mechanizmu roboczego po okresie 24 miesięcy od daty zakupu są naprawiane wyłącznie w ramach wieczystej gwarancji Producenta w europejskim centrum napraw. Wygląd zapalniczki (zarysowania powierzchni, zmiana barwy), oraz elementy wykończenia (nadruki, emblematy) nie są objęte gwarancją. Przed użyciem zapalniczki należy dokładnie przeczytać załączoną do produktu instrukcję i postępować zgodnie z podanymi tam wskazówkami. Samodzielna naprawa zapalniczki Zippo może doprowadzić do jej bezpowrotnego uszkodzenia. Konstrukcja zapalniczki jest skomplikowana i bez fachowej wiedzy oraz narzędzi, awarii nie uda się usunąć.

Nieprawidłowe używanie produktu lub ingerowanie w jego konstrukcję powoduje unieważnienie gwarancji. Napełnianie odpowiednim gazem (zalecany gaz Zippo) oraz okresowa wymiana kamienia, należą do obowiązków użytkownika i nie są wykonywane w ramach gwarancji.

W celu dokonania naprawy w ramach wieczystej gwarancji Producenta, kompletną zapalniczkę należy wysłać (NA SWÓJ KOSZT) do europejskiego centrum napraw na adres:

ZIPPO EUROPEAN REPAIR CLINIC
Groendahlscher Weg 87
D-46446 EMMERICH am Rhein
Germany

Prosimy pamiętać o podaniu adresu (ew. również telefonu i adresu e-mail), na który ma być odesłana naprawiona zapalniczka. Zapalniczka zostanie odesłana na koszt serwisu, tak więc Klient ponosi jedynie koszty wysyłki. Sama naprawa, jak i użyte części, są bezpłatne. Zapalniczka zostanie odesłana w terminie około 8 tygodni od dnia jej nadania w Polsce. Czas naprawy zależy wyłącznie od poczty i serwisu w Niemczech, a Firma BATEK nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób dokonania naprawy.

W przypadku zapalniczki Zippo zakupionej w sklepie internetowym zapalniczki24.pl i reklamowanej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zakupu, należy wysłać ją wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) na adres:

BATEK
ul. Obrońców Lwowa 6
05-119 Legionowo

Wskazówki dotyczące wysyłki zapalniczek gazowych do naprawy:

 1. Wypuść gaz z zapalniczki, kilkukrotnie naciskając cienkim szpikulcem na zawór, aż przestanie być słyszalny dźwięk ulatniającego się gazu. Upewnij się, że zbiornik jest pusty.
 2. Zapakuj zapalniczkę starannie w kopertę bąbelkową lub kartonowe pudełko. Jeśli wysyłasz kilka zapalniczek, zapakuj je razem.
 3. Do paczki włóż dowód zakupu oraz kartkę ze swoimi danymi: nazwiskiem, adresem i numerem telefonu.
 4. Opakuj starannie paczkę i wyślij przesyłką poleconą na właściwy adres.

Prosimy nie naklejać na zapalniczkę jakichkolwiek naklejek (na przykład z adresem zwrotnym), a także nie podejmować samodzielnych prób naprawy, gdyż może to doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń.

Zapalarki gazowe Zippo

Okres gwarancji na zapalarki gazowe Zippo wynosi 2 lata. Gwarancja nie obejmuje pokrycia i wykończenia zapalarki, uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy klienta, w tym także powstałych w wyniku używania nieprawidłowego gazu. Napełnianie odpowiednim gazem (zalecany gaz Zippo) oraz ustawienie właściwej wielkości płomienia należą do obowiązków użytkownika i nie są wykonywane w ramach gwarancji.

W przypadku zapalarki Zippo zakupionej w sklepie internetowym zapalniczki24.pl i reklamowanej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zakupu, należy wysłać ją wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą) na adres:

BATEK
ul. Obrońców Lwowa 6
05-119 Legionowo

Aby przyspieszyć proces naprawy zapalarki, przesyłkę można wysłać bezpośrednio do europejskiego centrum napraw na adres:

Zippo European Repair Clinic
Groendahlscher Weg 87
D-46446 Emmerich AM Rhein

Wskazówki dotyczące wysyłki zapalarek gazowych do naprawy:

 1. Wypuść gaz z zapalarki, kilkukrotnie naciskając cienkim szpikulcem na zawór, aż przestanie być słyszalny dźwięk ulatniającego się gazu. Upewnij się, że zbiornik jest pusty.
 2. Zapakuj zapalarkę starannie w kopertę bąbelkową lub kartonowe pudełko. Jeśli wysyłasz kilka zapalarek, zapakuj je razem.
 3. Do paczki włóż dowód zakupu oraz kartkę ze swoimi danymi: nazwiskiem, adresem i numerem telefonu.
 4. Opakuj starannie paczkę i wyślij przesyłką poleconą na właściwy adres.

Prosimy nie naklejać na zapalarkę żadnych naklejek (na przykład z adresem zwrotnym), a także nie podejmować samodzielnych prób naprawy, gdyż może to doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń.

Ogrzewacz Zippo

Ogrzewacz jest objęty dwuletnią gwarancją. Nie obejmuje ona wykończenia powierzchni, ani żarnika, który jest elementem zużywającym się w sposób naturalny w procesie użytkowania. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie dokumentu potwierdzającego datę zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny). W przypadku ogrzewacza Zippo zakupionego w sklepie internetowym zapalniczki24.pl i reklamowanego przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zakupu, należy wysłać go wraz z dowodem zakupu na adres:

BATEK
ul. Obrońców Lwowa 6
05-119 Legionowo

Prosimy pamiętać o umieszczeniu wewnątrz przesyłki karteczki ze swoimi danymi (imię i nazwisko, adres zwrotny i telefon).